Lagen om Brödrabo

Hällen kallas Ormvindlingshällen. Den rymmer visserligen många våglinjer och ett par tre ormar men det är en 4000 år gammal rituallag med en stadga om giftermål. Seden med handtag praktiserades på Dal åtminstone så sent som 1600-talet.

Ronarudden | Lagen | Museet | Invigning lag | Urtidslagar | hem |

Tommy guider en grupp som kommit med båten.

 

Nutidens gäster lägger i regel till vid en brygga vid stranden. Likaså kanalbåtarna som gör uppehåll för en fika vid hällristningsmuseets café. Det första man ser av Laghällen är denna vy.

Den Naknas lag om brödrabo

Känt som Ormvindlingshällen. Våglinjen är symbol för tidsfloden och ett bättre namn är Laghällen.

Det mesta av ristningen från hällkistperioden med början runt 2300 f.Kr.

http://www.catshaman.com/05lag.htm

Den övre halvan rymmer en slinga som berättar om odlingssäsongen. I mitten finns en rad om giftermål genom handtag praktiserat på Dal under 1600-talet. Det finns antydning om vårbröllop med dopp i sjön nedanför … i Rajahstan Indien praktisera med det forfarande. Den nedre slingan handlar om kopojkarnas ritual med mjölkoffer och smörlagring mm.

Det finns många hot mot detta världsarv. Dels är det skiktad lerskiffer som lätt eroderar, dels slits den av väder och vind, i viss mån av surt nedfall som löser upp lerskiffern samt som synes mekanisk slitage där eroderad skiffer slits fortare än slät orört.

Året för fotograferingen skiftade hällen i gulgrönt på sina ställen. Förmodligen trivs lavarna extra bra om konstgödselspridaren kommer för nära hällen. Exemplet må visa hur skör även sten och lerskiffer är.

Värnformeln säger passande nog:

"Såsom alla vet, om nu någon trampar Det Nakna, går det illa"

… våra förfäder menade kanske detta som en filosofisk och poetisk tanke. En uppmaning att värna om allt det nakna och värnlösa i världen?

Detta är början av en textslinga och berättar om odlarnas halvår som kräver ingärdade fält. Samma stadga finns i landskapslagarna.

I Skottland har man folkminne av att ledaren stod i de uthuggna fotspåren på en fotpall dvs. uppallad sten i släkt med kröningssten och Lia Fail.. Vid Frändefors på Dal har man en rund stenflis satt på några mindre stenar med namnet Fotpallen

Vi ska tänka oss Den Nakna dvs. prästinnan stå i de nakna fötterna och uttala lagen kanske i form av en version av poemet Voluspa som har samma form som tidiga sumeriska och babyloniska berättelser som skapelsen. Slutdelen av poemet har kanske handlat om odlingsslingan och avlingsslingan på hällen Se även essän Första Myten

Enuma Elish den senare babyloniska hymnen runt 1800 f.Kr. börjar med fantasier om allra första början och fortsätter med nedstigandet i underjorden dvs. sådden.

Då det inte fanns himmel

Ingen jord, ingen höjd,

inget djup, inget namn

när Apzu var allene

det söta vattnet, det första upphovet

.

Och i Voluspa vers 3:

I åldrarnas morgon | då Ymer levde

var ej sand | ej sjö

ej svala vågor | jord fanns icke

ej upptill himlen | ett gapande svalg fanns

men gräs ingenstädes

De nakna fotspåren var kanske Den Naknas fotpall

En rad i mitten av hällen berättar om vårens ritual och samtidigt om handtag, vilket är det samma som äktenskapslag. Folkminnet har bevarat vårritualet till våra dagar i Högelund. Det handlar om hur ungdomarna symboliskt befruktade utsädet och jorden, medan de ogifta fann varandra i Lunden … Bayeuxtapeten från 1100-talet antyder samma sak. Den nedre slingan är avlarnas rituallag. Sammantaget blir hällen även en lag om fördrag mellan odlare och avlare.

Sju olika fotspår i bortre ändan av hällen tycks gå mot stranden.

Lagen är given i Den Naknas namn och kanske de gick för det första rituella badet som exempel för eftervärlden. Den Nakna var känt under många namn i Mellanöstern före 2000 f.Kr. Där syns hon naken framifrån och med två tjocka flätor. Hos oss ser vi henne för det mesta i profil och med en tjock fläta.

I synnerhet i Indien fortsätter man traditionen med rituellt badande den dag i dag. I Rajahstan kallas festen Gangaur. Mest känt är förstås festerna vid Ganges. Vill man hitta något mer ursprungligt ska man söka sig till provinserna och deras varierande ritual.

I Skandinavien härskar Machiavelli som rådde fursten att förstöra allt eller flytta folk till ett tomt område och börja med sin egen regim och egna ritual. Gustav Wasa var den senaste stora kulturmördaren … men många har fortsatt efter honom.

Även i våra dagar är Högsbyn festplats ibland.

Detta år var det scen för medeltidsdagar. Festerna består, men formerna och behovet ändras med tiden. Det gjorde det även under de årtusen hällristningar knackades. Det syns inte minst i Högsbyn varierande ristningar från en lång tidsperiod.

Vy över hörnet av ängen framför den gamla gården. Bergknallen i fonden är övertäckt. Den rymmer små ristningar och urgröpningar som kan vara sliprännor. Dessa användes i årsritualet 3100 till 2200 f.Kr. bl.a. vid Flyhov och på Gotland.

Finns ej ord

.

Alldeles utanför Trädgården ligger den mest kända hällen den s.k. Lekarehällen.

Namnet efter voltigörerna som var ett omtyckt motiv även i Bohuslän. På Kreta voltade de över tjuren som var ledstjärna under några hundra år, men manlighetssymbol i några tusen år … det var lek med tjuren, medan nutiden vill visa sig herre över den? ... och över Tjuren på Rodeon eller i Manegen.

Tommy har grävt fram tredjedelen till vänster som numera är övertäckt eftersom den är mycket eroderad.

Denna ristning är dock tusen år yngre förmodligen ca 700 f.Kr. Dock är en tredjedel övertäckt. Tredelning av månåret var vanligt i Mellanöstern och har troligen gett upphov till tre tingsterminer hos oss. Samt till alla hov med tre idoler. Framför denna häll har man troligen firat så sent som på 1200-talet eftersom man daterat träkol från denna tid och från tiden omkring tideräkningens början. Det kan dock vara tillfälliga eldar man haft.

På ängen i anslutning till hällen finns små ristningar på klackarna runt en bar yta. Kanske även denna plats vid nån tid har varit plats för fest och skratt och dans runt majpålen.

En het dag kan det vara gott att svalka sig i skuggan under de gamla träden och ta en kopp kaffe i caféet.

Runt om i Trädgården finns små ristningar och det är förmodligen den äldsta rituella platsen från ca. 3000 f.Kr.

Som jämförelse Evenstorps ritualkalender för sommarhalvåret plus en rad med årets "mångubbar". Den är från hällkistperioden runt 2300 f.Kr. med hällkistor i närheten

Se kompletterande album Fotosafari 2

http://www.catshamans.se/albums/fotosafari2/index.html

http://www.catshaman.com/02odl.htm

Till museet