Fotosafari i Högsbyn

Högsbyn på Dal rymmer nyckeln till världsarvet i Skandinavien hällristningar. Här kan vi lösa fornspråkets symboler på de pedagogiska hällarna och Evenstorps ristning är ett bra komplement. Här finns Europas äldsta rituallag från ca 2200 f.Kr.

Ronarudden | Lagen | Museet | Invigning lag | Kartor Högsbyn| Dals ristningar | Urtidslagar | hem |

Högsbyn är värd ett besök och man får en god uppfattning om hällristningarnas värld. Det lilla museet ger en snabbkurs i bronsålderns värld. Om Högsbyn har bondelagen från ca 2200 f.Kr. har Evenstorp rituallagen dvs. regleringen av året enligt en sol- och månkalender.

I Evenstorp finns inte så mycket att se annat än en häll med kalendern. Jag publicerar båda i sin helhet med kommentarer för den som inte har möjlighet att besöka. Här rekommenderas också att studera båda samtidigt.

De är inkörsporten till förståelsen av hällristningar och den tidiga lagen och ritualen. Samtidigt ger det en förenklad bild så att man förstår kulturländernas invecklade ritual bättre genom att se att i grunden var det frågan att få mat på bordet

Vi börjar med att stiga iland på Ronarudden R 15. Tidhjulet finns vid R14 och Laghällen vid R 12. R 11 är Trädgården och Ängen och R 10 är Tingsplatsen.

.

Ronarudden

Det var sed att först stiga i land på en ö. Kanske för att rekognoscera eller för att inte skrämma vettet om det fanns lokalt folk. Forntidens handelsmän satte sig gärna på en ö

.

Ristningen på västsidan av udden är den äldsta. Utsikt mot viken och tidhjulet.

.

Kanske de kom från söder och gjorde sina första bomarkeringar här likt deras sagors första man på jorden.

.

På östsidan stora sargade häll finns en mycket yngre Bondepraktika i tre delar på den naturligt tredelade hällen. Mellersta delen visar tidhjul och "gå-i-jord"-symboler. På den större delen finns en Hand som daterar hällen till 1200 - 1000 f.Kr.

.

När Horsgöken hörs finns det gräs nog för märren och fölet

Denna märkliga figur finns rakt söder från tidhjulet vid stranden

Två cirklar betyder två helheter och två förbundna ormar betyder förening eller bröllop

Handen daterar ristningen. Ursprungligen var stjärnbilden Handen Kräftan som var symbol för tid att "gå i jord". Ovanför finns tre båtar med symboler som symboliserar sommarhalvårets gång

Nu lämnar vi Ronarudden. Namnet kan syfta på oxe vilket var ett av de gamla symboldjuren

Vad krokigt det kan bli. I början av detta sekel var detta träd bara en telning

En bomarkering består i regel av fyra symboler i väderstreck. Ett konturhugget fotspår betyder PÅ och kompletteras med vårens lilla skålgrop. Paret är sommarens tillväxt. Ett fotspår med öppen häl är skördetiden. Ett negativ fotspår visar att växtkraften är borta eller en havandeperiod jämfört med avlarens årsrytm.

Längs stigen ringer blåklockorna

.

En tidlös bild. Säkerligen hade man tid att dyrka Solen

.

På uddarna och kobbarna framför den lilla viken finns små ristningar. Möjligen har åtminstone en liten ristning på andra sidan av viken varit ett riktmärke. Den finns på udden som skymtar längst till höger. Man kan även tänka sig att man haft stolpar att sikta efter på kobbarna där småristningarna finns.

Ett årshjul eller tidshjul delat i fyra årstider en bit från stranden kan ha angett centrum för en anläggning. Lägg märke till den öppna delen av hjulet som anger "under jord". Man kan ha haft en världspelare här som centrum för att följa himlavalvet under året eller vid en strandfest. Det var vanligt att lägga observationsplatser på uddar och nära vatten för att få en stabil horisont.

Årshjulet ligger inne i viken med 9 hällbilder runt viken

Till Lagen