Essäer om arkeologi och historia

"Forskarna säger att genmanipulation tar död på denna skönhet"

Denna sajt är under ständig påbyggnad och kommer i första hand att laddas upp med essäer och diskussioner om hela forntiden och aktuella frågor. Hoppas att alla länkar fungerar i detta komplicerade bygge

Listade historiska Essäer

Det är naturligt att jag skriver en del essäer som faller lite utanför ramarna av mina elektroniska böcker. Dessa plus intressant diskussion samlas i denna sitemap. Förövrigt se mina Yahoo-grupper för nyheter och uppdateringar

Essäer, forntidens lagar, angloskandinaviska kulturord, Iconografi, Lingua Franca, shamanism, vetenskapsteori, hällkista Kaukasus, Kimberley, Pilbara, krigsbarn, fotosafari Högsbyn, finn historia, hällristning, Induskultur i Idaho, kelter, germaner, Myt & verklighet, aser, asatro, tegneby, karleby, rinkeby, svenneby, folkvisdom, folkmedicin, Mellanstadiet frågar, goter, Widsith, fornborg, Tacitus, mosslik. Jordägande, totem, dös, vi-dös, stenristare, hällmålning

Riksantkvarien håller symposion i Lund om bl.a. Ale Stenar den 16 nov 06. Därför har delartikeln om Ale Stenar uppgraderats väsentligt. … se http://www.catshaman.com/18srad2.htm

Monument får liv av detaljer http://www.catshamans.se/essae\0lvsten.htm Höstens undersökning visar att man icke sökt tillräckligt djupt i detaljerna och integrerat alla data. En sten i anslutning till formen har säkerligen haft en ursprunglig betydelse. Ett gissel för alla monument om delar försvinner.

Forntida idéer och symbolism

NY … Sametrummans språk …kyrkor byggdes i Sameland från 1641 och framåt: samtidigt började prästerna gissa sig till vad trollen på trummorna var. Själva vågade de inte röra "Satans verktyg" i början. En tysk bergsmästare Lybecker visade vägen

NY ... Stenars språk … påverkade Egypten- Sumer nordiska megaliter upp till Kola. En sammanfattning/integrering hällmotiv av viktiga typer från Sommen, Medelpad och Karelen.

Alta, megalit, manipulerade stenar, Nämforssen, Medelpad, Sommen, Karelen, djed-pelare, Årmannen, Horus, dubbelfalk, ripa, liggande ripa, liggande höna, trefot, tripod, enfot, gudabord, Kolahalvön, Skabersjöviet, parsten, donarring,

NY ... http://catshaman.com/s11uppl/0rockA.htm … "Hästar på häll i Uppland". I Vallentuna finns ett tvåspann som tycks flyga i himlen och hästarna kan jämföras med Kivikgravens häll. Brandskogsskeppet har märkliga hästhuvuden vi kan jämföra med rakknivar från Hannover

NY ... http://www.catshaman.com/0influ/0infl.htm … egyptier invandrade till Göta Älvdal för 3000 år sen om vi får tro mtDNA, men hur är det med folk från Levanten , Karthago och Grekland?

NY … Dottemars unika fynd i Medelpad … textkommentarer till fotoserie av unika monument mitt i ödemarken

NY … http://www.catshamans.se/albums/dotalb/index.html … helt album från Dottemars tassemarker med forntidsmonument i urskogen. Mer text kommer om fynd av "grotta" under parstenarna bl.a.

NY … http://www.catshaman.com/0arkk/0arkod.htm …  Arkeologi, definitioner, koder, magi, mystik … en polemisk essä som kan reta såväl arkeolog som lekman.

http://www.catshaman.com/0leirfald/0leirf.htm …vårt dyraste fornarv vers ur Voluspa syns på häll och även Himmelshästen i Lerfald Tröndelag

NY … Finn din hällristning; hällmålning; stenbumling finn din historia … uppgraderat om hällmålningar samt om enkla stenbumlingar arkeologin icke känner till tydligen …bara folket i hembygden kan hålla forntiden levande

Får man inte vara i fre´

neolitisering, jordbrukets staplande steg … favoritteorin är att jordbrukarna vandrade i trupp till Europa och införde jordbruket nån gång 5000 - 3000 BC. I denna essä framförs att ny teknik mest sipprat in under många årtusenden, vilket icke hindrar smärre invandringar som vi kan ana ur våra hällristningar. Numera vill man bevisa det med DNA

Kulturarvet före latiniseringen … en sammanfattning av kulturarvet från dösar till Sigurdsristningen. Ursprungligen skrivet i polemik med de som anser vårt kulturarv bygger på romersk imperialism. Vårt arv är djupare än så. Avsedd för den som relativt snabbt vill få en uppfattning. Det finns rikligt med länkar för dem som vill fördjupa sig. ( beta version)

stenristare … ristades våra hällar av små svarta män? … eller av skogsfolket som jagade böndernas flickor med fångstgropar? Eller var det halvvilda barbarer som ristade avancerat? SVT:s serie utmynnade i vilda teorier. Vetenskapens tillstånd i dag?

Holms fornlämningar … 100 foton med kommentarer ger ett exempel på tillståndet hos våra fornlämningar

Flyhov hällristningar och sliprännor … 1000 år av sliprännor före bronsåldern och därtill kommenterande hällristningar långt in i bronsåldern http://www.catshaman.com/17flyhov.htm

Dös, altare eller liggande höna …Vad är en vi-dös och får man ge forntida monument vilka namn som helst. Kunne inte folket norr om tullarna göra samma monument som i söder?

Ordförandeklubban i Egypten Ledarna i Egypten hade en klubba som värdighetstecken en del med världsordningen var ingraverad. http://catshaman.com/s17klubb.htm

http://www.catshaman.com/17obs.htm Isis i södra Skandinavien under järn - guldålder

Sumers tidiga lagar och Hammurabi paragrafer om samlevnad http://www.catshaman.com/0inanna/0lawS.htm

Äldsta Nordbon 130000 år … … men Bjästamon Sveriges äldsta stad och dös vid Härnösand visar på tidig stenkultur även i Norrland. Sen har vi en möjlig hällkista vid Ånge och mycket annat. Varggrottan nära Kristinestad, Finland är närmast et kuriosum, men frågan är om det var skåningar?

Frågor om solkult Uppgraderat… http://www.catshaman.com/0solA.htm Man kallas väl alternativ om man ifrågasätter solkult under bronsåldern, men fungerar arkeologernas solkult i vardagen?. Vad var egentligen högsta makten i folks vardag? Om man ska ge ett klart svar var det nog Tiden med månen som räknare. Solen användes som stegare för kvartal medan man räknade nätter och ej dagar

Måndottern viger lagen om Brödrabo … hällkistor, ristningar m.m. visar att vi kan animera att man vigde en lag som innebar tradition av brödrabo och vigsel genom handtag. Detta skedde för runt 4300 år sedan och traditionen hölls vid liv fram till 1700-talet

Fotosafari till Högsbyn hällristningar … Dalsland har ca 78 kända ristningar okända för den etablerade forskningen tydligen. En Lag från ca 2300 f.Kr. står i centrum och har sitt komplement i Evenstorps ristning. Därtill observationsplats, Bondepraktika och ett litet museum

Fotosafari 2 … överblivna och nya bilder från Ängen och Trädgården bl.a. … Hittar du hönorna? …

Totem och attityd … Totem är en etikett man använder om det man inte begriper i alla tidevarv

Skapelse och världsordning i Sumer och Norden … grundläggande essä om de första myterna i Sumer och som kan spåras i Norden

Kimberleys flickor … en virtuell visit till Australien för 17000 år sedan. Vilka flickor!!!

BLURPH-kalender i Lundby … en hällristning som inte arkeologerna ville se och ha kvar

Uppkomsten av jordägande i Norden … i flera tusen år kan man kalla det ett abstrakt ägande. Man verkade i sin lokala idols namn. Runt 700-talet började det privata ägandet

Ritualastronomi i Rigveda och på Dal … en essä för dem som snabbt vill få en överblick över varför man ristade på hällar och reste en del stenmonument.

Mellanstadiet om hällristningar … inspiration från skolorna i Tanum har gjort att jag svarat på en del av deras 1000 frågor.

Recension "Hällristningar i Gränsbygd" med definition av en del begrepp om hällristningar

Naturrätt: Jag var först … en essä om lagars ursprung

Urtidslagar … om man vill kan man se lagar i stenåldern samhälle

Arkeoastronomins vedermödor … en essä om nödvändigheten av att känna till forntidens astronomi för att förstå vissa anläggningar med stenbumlingar bland annat.

.

Här går gränsen …

.

Shamanbältet

Vulgärarkeologer och andra ser bara shamaner ovanför Uppland. Här en motbild i några filer som tar upp shamaner och trolltrummor med mera. De följde med Tiden där uppe också och i hällristnigarna ser man att de följde Söderns kultur sen 4000-talet f.Kr.

Som salig Montesquieu menade att varje miljö skapar sin egen kultur. Det går inte att odla i norr och renskötsel har varit ett bra sätt att utnyttja naturens gåvor. Sen får man inte glömma att södra Sveriges historia efter istiden börjar med ett liknande klimat som det nu är i norr. Mälardalen är en yngling i det långa tidsperspektivet

Sametrumman en Horusklubba … om att se djupet i kulturen (betaversion)

|shamanbältet| shaman vetare |Alta| Amtmannäs | sametrumman | Sametrummans språk | samereligion |

2005-02-04 Uppgraderad med tidig karelsk skidåkare - - Havsmannen, kulturbringaren, uppfinnaren - - valfångst för 6000 år sen vid Vita Havet och kalender från samma område

Egentligen hör Amerikas Totemland till "Shamanbältet"

Totem och attityd … Totem är en etikett man använder om det man inte begriper i alla tidevarv

.

Vad glor du på?

.

Järnålder

NY … http://www.catshaman.com/15ting.htm … Domsheia unik stencirkel i form av ett tidhjul som tingsplats på Sola i Rogaland. Uppgraderad Tingsten, tingshög, tingskrets, tingsplats, ritualplats

Gudinna i vagn eller i båt … denna essä är en motbild till teorin att våra förfäder stod vid mossor och fäktade med armarna för att få skörd. Vi följde med vad som var inne i Södern

Lejres arkeologer på djupt vatten … Man sprider bilden av förfäder offrande och sjungande vid mossor för att främja fruktbarheten eller vad man nu ville ha. Ska vi tro dem? Ska våra barn få den uppfattningen?

Mossoffer en akademisk myt …arkeologins analys av mossliken och mossoffret tycks sakna djup och finess

Hur gamla är Odin och Tor … en essä om bevisen för Odin och Tors existens som idoler där vi ofta får gå efter attributen oför att möjligen veta vilken idol det är frågan om

Tiw, Ti, Tis, Tyr och lite Odin … lite om källor och bevis för deras existens

NYHET De gamla gudarna http://www.catshaman.com/essae/0ess2.htm … samling länkar till index över essäer om de gamla gudarna

Mosslik … om hur arkeologerna upphöjer specialfallet mosslik till generell kultur

Tacitus under luppen … citat och kommentarer till rationella delar av hans bok Germania

Myt och verklighet Mest kommentar till Adam av Bremen, Tacitus mm.

Fornborg eller inte … lite om fornborgar och stenvallar

Widsith på svenska … ett engelsk poem eller lista med runt 60 namn på folk under guldåldern. Plus lite om bardens vardag

Goter och samtida folk … deras mytiska ursprung i bronsålderns Skandinavien

Folkvisdom och medicin … forntiden hade ett helhetstänkande och gjorde inte skillnad på själ och kropp. Här spånas lite om gammal folkvisdom

Kelter och germaner Kommentar till SVT-program

.

Flugan

Vita Huset och Världsfreden

.

Guldålder

Vi har över 60 - 70 kilo fynd i guld i Norden. Största mängden är nära 1000 brakteater som dock inte vägar mer än runt 5 kilo, men de är kända. Vi har minst 45 guldhalsringar och de nämns inte ens som indikation på att det funnits en central plats i närheten. Dock har några hittas just nära en hall eller liknande. Varför finns inget intresse för guldhalsring, guldhalskrage, guldbrakteater, guldgubbar, svärdbeslag, brudsilver, workshop, vapen osv? Däremot finns ett enormt intresse för mosslik, mossoffer, mystiska ritual och man önskar finna våra förfäder var krigiska varelser?

Är halsringar osynliga

Hallar | guldhalsring | keltiskt arv | guldhorn | fynd | runtexter |mossoffer en akademisk myt |

I skolan får vi lära oss att kristendomen i Norden började med Ansgar. Men ska vi vara riktigt noga och tillåta religionsfrihet så förekom säkerligen såväl ariansk som katolsk tro senast när Konstantin införde den i Rom början av 300-talet. I två filer tas upp en del klara indicier att så är fallet, medan andra är mer tvetydiga. Men helt klart är att svaret är "Ja, det fanns kristna i Norden långt före Ansgar

Kristna 1 | Kristna 2 |

För att öka och bredda diskussionen om Guldåldern här en länk till Karl G Johansson som tittat kritiskt på Lotte Hedeagers bok

http://www.hum.vxu.se/publ/humanetten/nummer6/rec0001.html

Recension av Lotte Hedeager, Skuggor ur en annan verklighet: Fornnordiska myter. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1997. 159 sid. ISBN 91-46-17346-3. Översättning från danskan av Gunnar Rydström. Originalets titel: Skygger af en anden virkelighed.

Av Karl G. Johansson, FD i nordiska språk

kissor

.

Gotlands bildstenar

Guldålderns bildstenar … från perioden 400 - 600-talet kännetecknas av formalistiska iconiska bildelement som framställer delar av överklassens världsordning med rötter i bronsåldern

Vikingatidens bildstenar …från perioden 700 - 900-talet rymmer många fragment ur Eddans motivvärld och bekräftar att dessa var levande "redan då" … eller egentligen hävdar tradition sen bronsåldern. Förmodligen har den nya stilen inspirerats av handelsmän från exempelvis Frisien.

.

Vikingtid och riksbildning

NY … Reality/ dokudynga framtidens populärhistoria … granskar kritiskt dokudynga som utger sig för att vara historia. Utgångspunkt Jan Guillous kunskap om Härjedalen och Mälardalens häxor

Mora stenar autokratins monument … Staten har återigen uttalat skydd för Mora Stenar

Maja Hagerman … Kritik "Tusenårsresan" / kommentar till "Spåren av kungens män"

Jarlens sekel … Behöver Dick Harrisons book om Sveriges 1200-tal kommenteras.

Vikings on National Geographic … kommentarer till två program och en artikel om vikingar

Samling essäer om vikingtid … diskussion om en del frågor runt feodaltidens gryning

Guillou och TV4 och Svearikets Vagga … lite mothugg till den mafioso inställningen

Jakten på Jan Guillou och Arn …kommentarer till Guillous trilogi om tiden med korståg

Cistercienser, tempelriddare och korståg  … en kort resumé

Tegenbyar, karlebyar, rinkebyar, svennebyar … det dansk-svenska kungadömet framväxt under Knud I och Olof Skötkonung

 

Udda frågor

NY Vem minns Kolsäter 1305 | udda essä som sätter Kolsäter på kartan

NY … Att tolka idéer och religion 2 … 1700-talets beskrivning av samernas religion lever än som ett skräckexempel på vad modern idéhistoria icke är när man behandlar samernas förfäder som skit

NY … Hembygdens historia … en sida om några av Dalslands hembygdsmuseer som växt en del. Kort meditation om träåldern

Vad är kulturminne … och bryr vi oss. Ett exempel en bit av Kungsvägen från 1613 man kan filosofera över: Hur har du det i din kommun? Finns det oupptäckta kulturminnen. Bryr du dig om gamla träd i din omgivning?

Historiska museet - en skandal utan like … något om debatten rörande Historiska Museets reformerande och performance-arkeologi/ historia

Att tolka idéer och religion … något om skillnaden mellan neutral idéhistoria och teologiska fakultetens idéhistoria

Vetandets natur … essäer om vetandets natur

Holm sockens fornlämnigar … min egen socken är en "provruta" och ett exempel på vad man kan finna när man snokar i sin sockens forntid. Liksom mina böcker om Medeltid och Stormakt visar de att den lokala historien följer inte den allmänna mallen. Å andra sidan kan man få fram mycken sann historia utan teoribildnig genom att "gräva där du står"

General Mannerheims elitreserv … skulle återta Karelen. Tyvärr har det inte varit väder än …

Thor Heyerdahl och väderkvarnarna … Thor trampade i klaveret på gamla dar

  … va´nu då?

Hälsa på Divan …i mogen ålder

Catshamans lya med essäer om akvarier, mänskliga rättigheter, att se, att putta i golf, om hälsa, ekologi och mera

Skratta eller gråta … är frågan, sa Ordklyvaren: Tål du höra sanningar? Här en liten samling aforismer och satirer och annat sötsurt

… har medicine doktor Göran Persson något recept mot att jag får magknip av höga skatter?

… inte viste jag att rektorn Janerik Gidlund vid Örebros Universitet är svåger till med.doc. Göran Persson?

… Göran Persson gillar vist det amerikanska. Vi får börja kalla honom "Doc"

Elektroniska böcker

Stenmonument | Ritualristningar | Bronsålderns idéer | Vikingarnas anor | Medeltid | Stormaktstid| Tolka symbolik | Essäer | Förklaringar | tidslinje | litteratur | länkar |fotoalbum | hem

Listan tar upp udda essäer och en del nyheter I övrigt se på Yahoo http://groups.yahoo.com/group/scandidea/ .Den är samtidigt mitt Forum som fungerar som en diskussionsgrupp. Gruppen är öppen för alla att starta diskussion där meddelandena når alla på listan.

© Catshaman
Last Updated:

Inte viste jag att det finns blåa?

  ASA projects  

exlibris

Member of Scandinavian Society for Prehistoric Art


Bengt Hemtun
Backegatan 3 B, Mellerud
S-46430 Sverige
catsha@catshaman.com
tel 046-0530-41925