KRITIK troll, shaman, trolltrumma

Med rubriken KRITIK samlas essäer som kritiserar ensidig och alldeles för grund forskning inom några områden av fornarvet. I Sverige är det arkeologiska etablissemangets ansvar att vårda och slå larm om något inom forntiden inte står rätt till. På sitt sätt lever förfäderna vidare i bevarade texter

Finnar, lappar, trolltrumma, andar, övernaturliga väsen, Ernst Mancker, H:Ph: Lybecker, Randulf, Sigvard Granlund,

Shaman | Shamanbältet | trumman | sametrumman 2 | akadem hot | akademisk myt | tolka idéer | stenar talar |essae KRIT | essäer| hem |

Är finnar och lappar troll?

Unik mäktig ristning Bergsbukten Alta, Norge från ca 4000 BC och kan kallas vår äldsta säsongskalender från björnide till fångstfålla. större bild Lägg märke till sviten av "mångubber" mitt i bilden

Även i våra dagar anser en del att vi har trolldom i Norden. När folk fordom fick problem letade de gärna upp en finne man trodde kunne trolldom för att få hjälp. Samma var det förstås i Sameland. Kanske andra parten gärna vill tjäna en hacka på den andras dumhet. Där ser man vad en språkgräns kan ställa till med … vilken osäkerhet om världarnas natur? Därav denna essä. Men var finns trollen i denna ristning? Från tidigare periods stora djur ser man att folket kan överblicka sin vardag

I Skandinaviens akademiska kultur borde man veta att det forna samiska samhällets årman och ledare kallades noide. Det är onödigt att åka till Tungisien och Mongoliet efter ordet "shaman" som har en helt annan bakgrund än vår noide som motsvarar forntiden försångare, talare och thegn. Forskarna kunne lika gärna använda en stjärnskruvmejsel.

Denna artikel är en kritisk granskning av den officiella bilden av gammal samisk kultur. Ernst Manker kallar sin bok Die Lappische Zaubertrommel som man normalt översätter till "den lappiska trolltrumman". En forskare borde vara medveten om att på trumskinnet har man i symboler tecknat sin världsordning och trumman användes för att sammankalla, åkalla och eller levandegöra ritualet. En nöktern forskare borde hålla sig ifrån försök att trolla eller beskylla samer och finner för trolleri. Därför en sedelärande historia från Västgötlands 1600-tal. Men det är ingen tvekan om att Mancker går över gränsen och blandar sig i samefolkets religion.

Om en klurig häradsnämnd från Västergötland. In för rätten kom en Jöns Klockare beskylld för att ha satt ont i boskapen. Sånt hände lite överallt inklusive på Dal nu och då i början av seklet ... Häradsnämnden frågade Jöns "Kan du trolla"? vartill den enkle och beskedliga mannen jakade. Nämnden blev förstås lite nyfiken och ville lära sig konsten. Man bad att Jöns skulle göra en demonstration. Det kunne ju alltid vara bra att kunna nån gång.

Jöns bad om en kyrknyckel och Davids psaltare, vilket han fick. Sen ritade han namn och mystiska tecken på nyckeln och läste långa ramsor på "svensko och bondlatin" ... men se den gången lyckades det inte!

Häradsnämnden fann i sin dom att Jöns ej kunnat bevisa att han kunne trolla och kunne därför ej dömas för trolldom. Däremot blev han inställd för kyrkorätt och dömd för att ha missbrukat Psaltaren och kyrknyckeln och därmed förvisad ur häradet.

Här på Dal under 1600-talet sökte folk ibland hjälp av finnar som antogs kunna trolla. Kanske nån finne besvärade sig när han fick en fläskbit och mässade lite finska som låter väldig trolskt för dem som inte kan. Men för svenskar låter finska nästan som läkarnas mumlande latin. Det kan vara som sublimering.

###

Kvinnorna i Anderna hade förstås rätt när de icke vill fotograferas. De anade/ viste att foton skulle spridas och diskuteras om det enfaldiga folket som icke begrepp nånting om nånting. Det är väl det första kvinnodemonstration som blev synlig genom att de la sig till med kubb/ bowlerhatt för att visa att de var stoltare än utrikiska herrarna … Samernas protest var väl att hålla fast vid sin livsstil till det yttre. Till det inre integrerades kristendom i deras vardag genom att prästerna påtvingade dem den intellektualiseringen av vad man iakttagit hos samerna. Greppet hårdnade så att skolbarnen till slut var förbjudna att prata samiska ens sinsemellan. Man försökte kapa huvudet av samerna med intellektuell huvudförkortning..

I bakgrunden fanns värderingar att "lapparna är enfaldiga"; de har "icke förstått den sanna guden" och "gör allt fel"; offrar till "avgudiska beläten" osv. osv. …. Lite spydigt kan man säga att det är en bragd att ha överlevt på detta vis i tusentals år. Man kan säga att det borde vara preskriberat nu att de enfaldiga prästerna och pseudoforskarna var fångar av sin samtid. Varför ska jag försvara ett tanklöst beteende utan respekt … och den kristna allomfattande kärleken sen? Men de skapade en attityd som sitter i på många håll den dag i dag. Numera används de nedsättande omdömena mest i slutna rum och kommer fram först när nån "lapp" sparkar en sörlänning på smalbenen. De enfaldiga omdömena kommer inbakade i dumma frågor av folk med snäv världsbild… ett par unga sametjejer på TV hade roligt åt sörlänningars dumma frågor

Okunnighet är förstås något som sitter i människor med låg horisont överallt. En äldre dansk bondmora undrade en gång i TV-ålderns början visserligen "Finns det isbjörnar på gatorna i Helsingfors?" Jag minns henne från jag var barn och gav ett vettigt svar åt den rara gumman. Annars hade jag kanske dragit en vals om vita elefanter också på pin kiv. Hur många gånger har samer i forntiden hittat på dumma svar på dumma frågor från en sörlänning? … Vad gör man när tanten i handelsboden på Jylland inte vill sälja tobak till mig för att jag är finne, men pratade flytande danska vid den tiden. Var det frisyren som avslöjade mig? Med en omväg på 7 kilometer till nästa handelsman håller man sig för skratt? Nåja, det är preskriberat.

En rad mångubbar och de tre barnsbördens gummor kom antagligen från Elam under fjärde årtusendet. De samma som syns i megaliternas symbolik

Nån av kommentatorerna exponerar gladeligen att han känner till romerska gudar. Det hade varit mer på sin plats om han känt till gamla nordiska och europeiska gudar. Jag tycker det är fantastiskt att samerna bevarade de gamla gudarna åtminstone till 1700-talet. I princip är det samma uppbyggnad av "gudarna" som för 6000 år sin i Sumer. Men det är också kristendomens bas och det fick man icke tala om då. Numera vill Israel göra hela Mellanösterns kultur/ religion till sin. Man kan plocka ut en mängd gudomar som utgör världsordningen gemensam med keltisk - angloskandinaviska kulturen. Vi kan börja med barnsbördens gudinnor, urgamla sen stenåldern. Det finns inget skäl at svansa för romarna som nidskrev kelter och nordbor.

Sen har vi från översta stjärnhimmeln en som kallas Radien, men säkert är samma som står på toppen av voladoren i Gerum, en årskarusell. Han är den högsta ibland utbytt med Tor och andra namn. Vindguden är framträdande eftersom han bär skyffel … vi finner dem på de bästa sametrummorna där man också har noiden eller årmannen på ett hörn. Allt är hur rationellt som helst. "Trollet sitter i vissa betraktares öga".

Världspelaren känner vi från keltisk och nordiskt samhälle men också ortsnamn i bl.a. Italien tycks minnas detta. Det är på en annan nivå än en "mongolisk shaman" -. På sceptret från Sutton Hoo finns en hjort på topp, där vi finner Hjorten i Frisien, Angeln och Sydjylland bl.a. och i Lappland har man Renen och Älgen som symboldjur. Nedanför Hjorten finns runt staven fyra huvuden ett liknande 4-huvud finns från Rügen med en replik i "fickstorlek" från Svendborg. Danskarna kallar den Elle, åldrarnas fader och motsvarar indisk Vishnu egentligen. Det var både årets och livet säsonger … se trefald och triader http://www.catshaman.com/s25eril/03Eriler.htm

På en del sametrummor ser vi en enkel pelare och på åtminstone 16 finns en tidros/ en kvadrat på toppen eller i mitten av trumskinnet. På Randulfs finns bevingade idoler och vi kan jämföra med Tutankamuns kista skyddad av fyra gudinnor och det gäller gudomar från högre sfären. Alltså samma tanke om den egen världens centrum med pelaren. "Giv mig en punkt att spjärna mot och jag kan erövra världen" .Idolerna hade sina inkarnationer i stjärnbilder i de tre/ fyra riktningarna. På andra platser antyds att man hade "högtimrad harg" med beläten vilket motsvarar "Gudahov". Svårt att se samiska troll i detta när man gör som andra gör. Nordland är ett stort landskap och en lång tid så det finns många varianter av influens. Slutsats en kraftig förkristen influens av viktigaste begreppet Tiden, på ren svenska

Samernas folkminne är mer äkta än de norröna demoniserade, halvkristna sagorna. Jag är evigt tacksam att jag tidigt i min forskning läste om samernas naturliga samhällen där de s.k. gudarna är organiska skapade att beskriva det naturliga samhället. De känns ursprungliga och skiljer icke från vad vi får fram om det forntida rurala samhället i relativ glesbyggd… Rent obegripligt at Lybecker ser dem so troll … hade han ögonsjukdom måntro?

De norska samerna använde en sen skapelse "Storjunkaren = landshövdingen". Man kopierade tydligen norska samhället och hade beläten och stenar dedicerade till sin Storjunckare. Det är och en form av kopiering när man betänker att kyrkorna hade sen katolska tiden altartavlor och skurna bilder föreställande kristna gudar/ gudar heliga personer. En enkel same kunne säkerligen icke se nån större skillnad mellan de två religionerna. Av nån anledning efterapade man eller hade humor med en dubbeltydighet. Mycket av världsbilden var samma som i Norden även i detta avseende på den tiden det var glesbyggd. Men kyrkans fundamentalister hade inget överseende för samernas egna stil dvs. följdriktigt kulturimperialism.

Motiven i sin helhet på trumman är deras lokala världsbild och man anar att den ibland kopierar kristendomen. Men Tor, åskan var liksom i många kulturer den största kraften i vårt nordiska klimat. Förekommer i Australien där man ritar en figur omgiven av många flintyxor. I dagens vetenskap förutsätter man att forskarna känner till hela världen rituella kultur och kan jämföra med den. Annars blir studiet av samekulturen ett framhävande av enkel glesbygdskultur utan referens och man ser icke det allmänskliga. De tidiga forskarna behandlar "lapparna" som ett folk från en annan planet … se även shamanbältet

Det finns ej heller material att visa om skribenterna verkligen förstod den samiska kulturen och dess bundenhet till lokala geografin. Man har hela tiden den förutfattade meningen att samiska kulturen är primitiv och att bara stads och jordbrukskulturer duger. Att de s.k. forskarna använder de rubricerade begreppen får mig förstås att kritisk ganska och att avfärda mycket av deras forskning. Det är i det närmast ett allmängiltig problem jag tittat på i essän om totem. Det är ochså är ett begrepp med expanderande betydelse från att först varit en protest mot jesuiterna till att allmänt användas om emblem. Dessutom var det bara ett landskap i NV Amerika som gjorde totempålar. http://www.catshamans.se/essae/0tot.htm

Enkel framställning av säsongsviten med Inanna i födande ställning. Just denna komposition kan man också finna i Alperna

För denna artikel och uppgradering använder jag Ernst Mankers Die Lappische Zaubertrommel, Hugo Gebers Förlag, 50. Rubriken betyder trolltrumma och placerar Manker och hans beskrivningar i en övernaturlig värld egentligem. Den är på tyska och löpande texten är svår att översätta med mängden av ovana ord. Jag nöjer mig för de mesta med den finstilta svenska kommentaren som upptar mer än 30 sidor. Utåt är det ett grundläggande verk men en tvivelaktig fördel är de avbildade 71 trummorna samt mängder av symboler. Många av dem är primitiv kopiering gjorda av folk som icke känt till användningen. Sinnet för exakt kopiering saknas för det mesta. Det var i allmänhet sämre på 16 - 1700-talet. För att kopiera krävs att man känner till innehållet/ betydelsen. En andlig helhet är större än sina delar så att utan ordning och inlevelse blir en samling symboler meningslös.

Egentligen finns bara en godtagbar organisk avbildning av Randulf 1723 http://www.catshaman.com/same/0trum.htm Jag har kommenterat den som ett typexempel. Kanske jag behöver uppdatera efter denna artikel .och samma gäller essän "Noide, trollkarl, vetare" http://www.catshaman.com/same/0sham2.htm

Ordet "Shaman" används inte en enda gång hos Manker. I beskrivningarna låter "noide" mer som Sörlandets thegn/ tegn som andlig ledare kanske med administrativa funktioner. I beskrivningar av bersärkar och "shamaner" använder skribenter med självaktning alltid att man använde flugsvampens gift för att uppnå trans. Den barnsliga spekulationen har ingen botten i Mankers bok. Man måste dra slutsatsen att spekulationen kommer från senare än 1700-talet och har använts av de som velat demonisera noiderna. "Shamanens trans" verkar vara en sen dramatiserande litterär uppfinning från senare tid.

Noide är ett bra ord och bör användas om man vill vara saklig. I det tidiga samhället blev "en äldre mångkunnig person ledaren" att vara årman ock leda bosättningen. I samisk kultur var det kanske icke så viktigt att vara stridsman vilket man alltid tillskriver Sörlandets ledare. Byarna var mindre än man föreställer sig. Men den kloke mannen/ gumman omfattade många funktioner att vara andlig ledare och inte minst healing och sublimering i de lokala sammanhangen. Sistnämnda metod går ut på att få patienten att tänka sig att exx. smärtan försvinner nån annanstans eller att koncentrera sig "på nånting helt annat".

Manker listar 5 skribenter från 1600-talet och 2 från 1700-talet som väsentliga källor från 1642 och framåt … Lybecker, Rehn, Gran, Schefferus, Utterus, Rudbeck under 1600-talet. Från 1700-talet finns 2 stycken om Randulf och Forbus men många fler refereras till i texten. Prästerskapet överväger som "forskare" och herde över de "enfaldige".

Hans Philip Lybecker var tysk och blev bergmästare för i synnerhet silvergruvorna 1640 - 1668. Han anhöll om en kyrka till Arjeplog och den stod färdig 1641 medan tre andra var på gång. Man kan nästan kalla honom "Norrlands Apostel". Han skaffade en sametrumma och redan 1642 ger han sig i kast med att på tyska skriva förklaringar med hjälp av lokal kraft. Man måste undra hur mycket samiska och svenska han förstod.

Han kallar de 11 främsta "idolerna" för troll och ansåg kanske att han kommit till "Trollens land?"…. Det är kanske orsak till att Manker skriver trolltrumma. I alla händelser ger det en märkvärdig bild av sametrumman och samer i allmänhet och jag undrar hur mycket Lybeckers åsikt har på verkat eftervärlden. I saklig mening avslöjar han att han vet ingenting och använder ordet "troll" som täcke över sin dumhet.

Troll existerar icke och han refererar till ingenting eller 11 gånger ingenting där man sen icke kan spekulera i vad ingenting gör. På de flesta trummorna är figuren individuella. Jag har studerat tusentals större och mindre hällristningar utan att se ett enda troll eller ens en ande eller översinnlig varelse. Hällristningar, trumskinnet och Faraos värdighetssymbol klubban är dekorerade med en del av den lokala världsordningen. Egentligen kan man säga att faraonen symboliskt slår sitt folk i skallen med världsordningen. Om jag skulle ha förklarat detta för Lybecker skulle han antagligen inte kunna fatta det. Sen mycket länge råder den svenska uppfattningen att samer är primitiva och alltså kan de icke ha något man kallar världsordning … de korkade är förstås de som har förutfattade åsikter.

Prästerna vågade icke ta i en sametrumma och kallade det "Satans verktyg" … mer behöver icke sägas. Joiken förbjöds småningom därför att man menade att det är "Satan röst". Joiken är mäktig i synnerhet i sin rätta omgivning där den hariga prästen och andra känner sig väldigt små. Det är kanske verkningslöst att förbjuda folk sjunga och prata i den omgivningen. Men småningom ville man drabba tillväxten barnen som icke fick prata samiska sinsemellan. Andra stater har försökt med denna sorts tortyr utan att släcka viljan att vara unik … Sveriges skam är att man aldrig officiellt har bett om förlåtelse och fortfarande mobbar man samer.

Som stor arbetsledare ville bergmästaren säkerligen lära allt om sitt folk ock och landskap för att kunna styra och ställa. Ord har en förmåga att indoktrinera och Lydecker använde säkert tyska ordet "abgott" om samernas gudar och genast hade han rest en vägg mellan sig och samerna. Vi får aldrig veta vad samerna tänkte och kände. All kunskap samlades i teologiska fakulteten som fram till 1981 svara för allt om forntiden idéer. Vår tids religion och samernas är icke jämförbara trots att all gamla världens världsordning har gemensam rot. Som Einstein brukar säga "Päron ska mätas me pärons mått och äpplen med äpplens mått" annars cyklar man ut i det blåa. Om Lybecker har jag lust att använda Wittgensteins visdom "begriper man icke vad man skriver är det lika bra att låta bli."

Lybeckers trumma avspeglar hur litet han förstod av Sameland. Ser troll ut på det viset?

Vi får väl nämna den tidiga medeltida runkalendern som i sig inte skiljer sig från och användes I europeiska form på många håll. Figurerna här ser ut som arketyper med karakteristik av funktionen. Man kan också jämföra med tidiga runkalendrar vars karaktär fortsatt in i medeltiden och blev överlastade med katolska helgon. Såg på en trumma att man kallar några figurer "heldagsmän" vilket förstås associerar till katolsk tro.

Första sameprästen var Sigvard M Granlund som tidigt sändes att studera i Umeå och senare i Uppsala på statens försorg. Redan som 23-årig nomineras han till präst i Arjeplog. Men nästa år ville menigheten ha bort honom och klagade på för hårt styre och dryckenskap. Man backade på med att han ålägger dem onödigt kollekt till kyrkan och vill tvinga dem att läsa katekesen som var på svenska. En bondemora klaga de över att han läst ont över hennes kor sån att de blev sjuka … Har du nån gång hört om en herreman som gör fel? Han blev förstås snart prost. Han drunknade på väg till en av de andra kyrkorna 1731. .. Likt Lars Beronis i Bolstad hade han som nyfrälst till överklassen svårt med sin roll.

Sameland var nybyggarland och är icke direkt jämförbart. Man skulle önska att det fanns liknande beskrivningar av Sörlandet på 1600-talet där prästerna berättar om det märkliga folket och dess religion. På Dal var prästerna ofta prästsöner i andra och tredje generationen efter reformation. Kanske steget mellan deras uppfattning och bondesamhället icke var så stort som i Sameland. Men låt os som jämförelse ta Bolstads första sockenstämma 1570. Prästmannen kallade sig på akademisk vis Beronius med latiniserat namn när han nu tillhörde ett högre stånd. Annars var han en vanlig bondeson med namnet Björnsson:

"Likaledes har de utlovat att komma till sockenstämma och kommer inte och de vill inte vara mig lydiga som annorstädes – de lovar men håller intet"

De kommer inte till bönedagar.

Det hålls inte rätt med ljus i kyrkorna, såsom det annars brukas där det varit skövlat och bränt.

Ej heller gör de kyrkogården färdig.

Likaledes ges till känna av biskopen, att om (varningen) intet hjälper må jag gå till kungs och se till att högmässan förläggs till annan kyrka.

Likaledes att kungen ej vill tillåta skitna vantar lägges på altaret.

Somliga sade att de intet har (odlar ej) korn för tiondet.

Upptogs att man i Uppland har sexmän att vakta kyrkorna (och uppbära tiondet).

Upptogs om fästning (trolovning) att somliga varit fästade i 16 eller 18 år (utan kyrkbröllop).

Upptogs att Karl i Skällisbyn ej är vigd.

Bestämdes när och hur kornet (tiondet) ska uppbäras.

Genomgick vilka som lagt pengar i kalken.

http://catshamans.se/m15ting/17ting3.htm

Det kan icke ha varit roligt att vara prästman med så olydiga sockenbor. Dalbor och samer gick sin egen väg så långt det gick. De hade den urgamla jämlikheten inom sig och tolererade icke herrar som kommenderade. Det är skillnad på teori/ påbud och utförande. Pressen uppifrån blev större ju längre tiden gick där vi sen har det romantiska med pliktpall, gapstock och katekesförhöret längre framöver … och politiska höjdare blir ju aldrig nöjda med sitt folk.

Illustrationerna på trummorna säger säkerligen inte mycket till nutida betraktare. De är oftast överlastade med otydliga symboler. De flesta trummor saknar den klara tredelningen och en klar linje att läsa symbolerna motsols. Tredelningen är minst från 4:de årtusendet och egentligen använder vi den när vi pratar om himlen, jorden och underjorden. Men sen får vi veta att symboliken var olika i olika delar av Sameland. I vissa delar hade man avancerade spekulationer om underjorden vi icke känner igen. En del trodde på "själavandring" som vi säger och det gör ju kyrkan också i dag, men bara för dem som kan ta sig igenom ett "nålsöga". Det gäller att känna igen även om det sägs med andra ord … och att man lämnar bort det fundamentalistiska snobberiet att somliga är bättre än andra.

Randulfs trumma från 1723 som ger oss uppfattningen att tummskinnet rymmer i rumtid hela deras värld

Naturligtvis drev stat, kyrka och präster samhället åt fel håll när man undertryckte samerna. Man vill förstöra allt minnesmärken av samer och samlade in alla trummor som symbol för samernas ledarskap. Det fortsatte in på 1900-talet då man fortfarande förbjöd folk att tala samiska så att svenskar hörde det. Det finns förstås ingen ursäkt om man förtrycker folk och förstör kultur. Det är svårt att spåra allt som försvann under dessa mörka århundraden.

Men de kristna ansåg sig väl vara Guds Stridsmän och likt.Jesuiterna som gjorde sitt bästa för att förstöra indianerna minnestenar på 1500-talet och som alltid med Bibeln i handen. I 5:te Moseboken 12: 2 & 3 beordras Du ska förstöra alla platser där folket tillbad sina gudar …på de höga bergen … och på höjderna … riv deras altare och förstör deras ristade stenar och helgade stenar för deras gudar …"

Faran vid skrivna texter är att man praktiserar dem utan att tänka och analysera för handen varande situation. Det blir så lätt otidsenligt och malplacerat. Just detta bibelord har använts flera gånger under tidens gång. I landskap där kristendomen vunnit var det förstås onödigt att i onödan reta upp folk med att välta minnesmärken.

Nyligen skrev jag essän om Stenars språk http://www.catshaman.com/0stenspr.htm som visar att i tillämpliga delar nådde sydligare kulturer Nordkalotten: Det finns äldre essäer om hällristningarna där jag är speciellt förtjust i den mäktiga naturalkalendern http://www.catshaman.com/same/0alta.htm Jag ser icke det är nödvändigt att skapa en föreställning om trolldomskunniga folk när man kommer ovanför Tullarna. Men det är en gång vanligt att enkelt folk akademiker såväl som bönder är tveksamma till världen utanför den egna horisonten. Om man vill skriva en heltäckande historia måste man väga samman alla fakta och inte fabulera om troll och andar som icke existerar och icke kan mätas. Då är man ute efter att lura folk

Jag avstår från att gå in i detalj på den religion prästmännen föraktar. Det är inte säkert att de förstått och kanske de blivit lurade. Jag tycker det är privat och ger ingen kunskap utan drar upp skiljevägger mellan folk. Jag avstår också från att gräva för mycket i kristendomen där jag i båda fallen håller mig till religionsfrihet.

Men ibland finns förstås djupgående frågor som haft stor verkan och då finns inga skäl att förtiga. Vi får också komma ihåg att samerna är en minoritet och det är inte rättvist att köra över dem … "utan de har sitt och vi har vårt", som friherrinnan Bugge-Wärhn brukade säga.

Nu skulle jag förmodligen få stiga innanför dörren hos min danska fostermor. Hon sa en gång "du kommer i varje fall inte in här om du har skägg". Just då hade jag det inte men har annars haft vad jag kallar bekvämlighetsskägg hela vuxenlivet. Det är som en skepparkrans under hakan eftersom jag lätt skär sönder den tunna huden: Så då blev det inga fler besök. Nu har jag börjat använda den moderna MACH 3 med 3 blad och hur det nu är har den lite efter lite ätit upp skägget till en ny bekväm slät form ... Det är förstås ett jättekliv i världen jämfört med min barndom. Jag har ju sett under mina färder i Norden att många tabun och förutfattade meningar är just av den sorten att folk inte vågar stiga över gränsen mellan två människor och håller fast vi gamla föreställningar om troll man inte begriper.

Det svåra i livet är att växa och uppdatera i takt med tiden. Jag är inte perfekt och har troligen använt ord/ vändningar om samerna jag inte skulle använda i dag och jag uppdaterar efterhands. Ofta krävs mycken tid och arbete förrän man ser en saks rätta natur. Hoppas den korta artikel ställer de rätta frågorna om skåningarnas släktingar i norr eftersom de tycks vara nära besläktade … det skulle man icke tro när man hör språket, men även språk är föränderliga.

Se upp för Gannflugan! … skiss i Randulf's manuskript

.

vid alla dörrar …. innan in man går

skarpt skåda skola …. skarpt granska skola

ty ovist är att veta …. var ovänner sitta

borta på salens bänkar

.

En sameflicka av i dag: "Vi är faktiskt som vanliga människor!"

2007-01-02 c.