Luggerud i Bäckevarv, Årjäng kommun i Värmland

Seminar 2008 i bergmalerienes landskap

3. – 10. august

Stjernestiene og Nordens veier

Forbindelsene i og til paleolitikum, Oldtiden og framtiden

- berg som forteller

- eksperimentell arkeologi

- urter, nyttevekster, pomologi og matkunst

- litteratur, viser og fortellinger

- utsyn, rundsjå, fred og harmoni

midt i blomstene, urtene, frukttrærne, tranene, beveren, rådyrene og elgens rike på

Luggerud i Bäckevarv, Årjäng kommun i Värmland

Velkommen – 381 år etter Peder Alfsöns reise i 1627 gjennom Bohuslän til Dalsland og Värmland - til en helleristnings-, bergkunst- og litteraturreise og en kulinarisk vandring blant urter, blomster og nyttevekster i mat og i bakstekunst eller eksperimenter med fortidens teknologi.

Påmelding til Stiftelsen Natur og Kultur, Storoveien 35, N-0487 Oslo innen 1. august.

Org.nummer: 984 191 804 - Mobiltelefon: 0047 41506271 - e-post: stnaku@hotmail.com

Overnatting SKR 700,- for en uke. Arbeidsseminar 2008 er gratis og åpent for alle.

Kulturkvelder med "Ack! Wermeland, du sköna" og fortellinger i natten. Gi gjerne ditt bidrag.

 

 

Informasjon om: FNs Tusenårsmål, Charter for naturhumanisme og bergkultur, bokslipp av Årsskriftet Vintersolverv og opplysninger om Kampanjen for atomvåpenfrie soner og en fredelig global New Deal. Markering av Hiroshima og Nagasaki dagen.

Mat og transport må deltakerne ordne og betale selv. Vi forutsetter at de som skal overnatte kjører egen bil eller har avtale om å sitte på og dekker bensin til selvkost. Ta med termos, drikke, ryggesekk, gummistøvler, sitteunderlag, fotoapparat, fotostativ og lommelykt.

Søndag den 3. august arrangerer Halmens Hus i Bengtsfors Halmens dag. Ønsker du også å få med deg denne fine opplevelsen og vil ankomme Dalsland tidligere, se for overnatting: http://www.bengtsfors.se eller www.halmenshus.com.

 

Program

SØNDAG 12.00 Innkvarteringen utover dagen

3. august 18.00 Velkommen til Luggerud - Middag på samlingsstedet.

20.00 Å anlegge en eplehage om pomologi og frukttrærnes historie

ved Knut Vidar Paulsen

MANDAG 9.00 Avreise fra Luggerud til Högsbyn i Dalsland

4. august 10.30 Åpning i cafeen for Högsbyn hälleristningar Tisselskog i Dalsland

ved Per Jonsson, kommunalstyrelsens ordförande i Bengtsfors kommun

10.40 Bergkunsten i Dalsland

– introduksjon ved Knut Vidar Paulsen

11.00 Kan hällristning tolkas ved Bengt Hemtun

11.45 Tolka symbolik och hällristningar ved Bengt Hemtun

13.30 Feltstudier i Dalsland

19.00 Middag på Baldersnes herrgård

21.00 Nattekskursjon til Högsbyn. Demonstrasjon av nattfoto.

23.30 Avreise til Luggerud

01.00 Ankomst Luggerud

TIRSDAG 9.30 Bäckevarv – för och nu ved Folke Dahlin

5. august 10.40 Stjernestiene og Nordens veier ved Knut Vidar Paulsen

11.15 Språkljudens karaktär och logik. Att upptäcka och pröva Bengt

Hemtuns (prim och) bistavelseteori i ordanalyser och ordtolkningar

ved Pär Henriksson

12.00 Forntida ritualplatser - exempel på stuktur och funktion

ved Pär Henriksson

13.30 Avreise fra Luggerud til fornminner i Årjäng kommun

21.00 Fortellinger i natten.

ONSDAG 10.00 Feltregistrering og feltundersøkelser

6. august Bergkunsten i Värmland,– ved Knut Vidar Paulsen

10.30 Eksperimentell arkeologi – eksempler på steinalderens boreteknikker

12.00 Avreise fra Luggerud for å se sjøsystemenes bergmalerier

19.00 Markering av Hiroshima dagen i Liane dommarring.

Bokslipp av Årsskriftet Vintersolverv.

21.00 Elgsafari

TORSDAG 10.00 Den neolittiske innvandringen til Nordmarken

7. august ved Knut Vidar Paulsen

10.30 Eksperimentell arkeologi eller avreise fra Luggerud for å se

sjøsystemenes bergmalerier

" Ack! Wermeland, du sköna" – Värmland i dikt og toner

Et streiftåg i Värmlands diktning – vi gjester Selma Lagerlöfs

Mårbacka, Nils Ferlins Filipstad og Gustaf Frödings Karlstad

Kåseri, opplesning og visesang ved Odd Georg Murud, kjent fra

bl.a.forestillinger ved Det norske Teater

20.30 Bostellet og knekteholdet ved Sten Larsson og Ivan Nilsson.

FREDAG 10.00 Nordsjølandet og båten – de førhistoriske båtledene i Markir

8. august ved Knut Vidar Paulsen

10.30 Eksperimentell arkeologi eller avreise fra Luggerud for å se

sjøsystemenes bergmalerier

17.00 Til deltakernes disposisjon

21.30 Fortellinger i natten ved Knut Vidar Paulsen

LØRDAG 10.00 Bergkunstens dag - Vernissage - åpning av utstillingen Bergtatt

9. august Å anlegge en urtehage ved Knut Vidar Paulsen

11.00 Maling av korn på neolittisk vis – baking av brød i den gamle

bakstuovnen på Luggerud og tenning av bål for kokegropsteinene.

15.00 Markering av Nagasakidagen med utsetting av papirbåter i Rudsbekken

16.00 Årsting for naturhumanisme, berg- og matkultur.

17.00 Luggerud gille

SØNDAG 11.00 Evaluering av Arbeidsseminar 2008

10. august Avreise.

Luggerud i Bäckevarv, Årjang kommun: Hvordan finner jeg fram. Ta buss til Töcksfors, Årjäng eller til Bäckevarv. Luggerrud ligger 250 meter fra bussholdeplassen. Overnattingen koster her kr. 100,- pr. døgn. Sengetøy må du ta med selv. Fri overnatting i bil og telt. Annen overnatting se: www.arjang.se

Finansielle støttespillere er: Nordahl Griegs Fredsfond, Tusenårsforumenes Fond, Peder Alfsöns Minnefond, Carl von Linne’s Minnefond, Bengt Hemtuns Studiefond, Nordmarkens Verdsarvfond, Vestfold Raets Verdsarvs fond og Knut Vidar Paulsens Almennyttige fond.

 

 

 

Publisering

Innleggene på seminarene og resultatene av feltregistreringer, feltstudier og feltundersøkelser og eksperimentell arkeologi skal etter hvert seminar publiseres i en seminarrapport eller i Årsskriftet Vintersolverv.

Tidligere Arbeidsseminar

2006: Spor i berg

2007: Når berg opnar seg - Verdifellesskap og naturhumanisme

 Atomvapenfri zon .pdf

Publikasjonar

Årsskriftet Vintersolverv 2004: Verdifellesskap for fred, nedrustning, konfliktløsning og avskaffelse av fattigdom. ISBN 82-996950-1-5; NOK 200,- + porto.

Årsskriftet Vintersolverv 2005: Make Poverty History – Verdifellesskap for en fredelig global New Deal med velferd for alle innen 2015. ISBN 82-996950-1-5;NOK 80,- + porto.

Årsskriftet Vintersolverv 2006/2007: Når Ra stig av hav og berg opnar seg. ISBN ; NOK 250,- + porto.

Elektroniske

Nye helleristninger og helleristningslokaliteter i Larvik kommune. Rapport 2006.

Rapport fra helleristningsseminar 2006.

Oversikt over groper og helleristninger i Vestfold.

Vestfolds groper, helleristninger og bronsegjenstander fra bronsealder.

En reise i tid og rom med groper, helleristninger, kulturvernforvaltning og politikk.

Rapport fra prosjektet: Økomuseum naboland.

Sluttrapport fra Kongsberg og Bergkunstseminar 2007.

Charter for naturhumanisme og bergkultur.

 

Tilknyttede www-sider

http://catshamans.se

http://www.fred-dnf.org

Publikasjonen Årsskriftet Vintersolverv kan bestilles fra Stiftelsen Natur og Kultur. Øvrige publikasjoner vil ligge ute på www.